Aviso legal

Todo o contido (imaxes, logotipos, textos, fotos, carteis, etc.) poden ser descarregados, imprimidos e compartidos sen tirar proveito económico dos mesmos en ningún caso.

Os produtos da sección materiais están á venda co fin de conseguir fondos para garantir o carácter gratuíto das actividades organizadas por esta asociación

Os datos persoais que se piden nesta web (nome, email, teléfono) teñen como fin único servir de vía de contacto cos usuarios e usuarias e/ou visitantes da web que se poñan en contacto con nós. En ningún caso serán gardados nos arquivos da asociación sen o permiso expreso dos titulares, nin serán facilitados a terceiros.

Formulario de contacto

Tódolos campos son obrigatorios

Onde estamos?

Rúa Abelardo Arce Mayora, 24
32970 - Seixalbo, Ourense